Monitoring mobilny

Monitoring mobilny jest rozszerzeniem oferty stacjonarnego monitoringu wizyjnego na miejsca, gdzie instalacja stałego monitoringu nie ma uzasadnienia. Podstawową zaletą wyróżniającą tę usługę jest fakt, iż klient nie musi posiadać żadnej wiedzy technicznej ani zatrudniać własnych pracowników obsługi,  a jedynie wskazać miejsce, które chce objąć monitoringiem. Nasi pracownicy kompleksowo zajmą się dobraniem sprzętu, jego rozlokowaniem oraz obsługą w czasie wskazanym przez Klienta.

 

Obszary zastosowań

Monitoring mobilny ma zastosowanie podczas imprez plenerowych lub innych okoliczności mających charakter tymczasowy. Potencjalnymi klientami są urzędy gmin i miast, domy kultury, agencje artystyczne lub podobne instytucje organizujące imprezy masowe.

Jak to działa w praktyce?

Na terenie imprezy znajduje się mobilne centrum monitoringu, do którego dociera sygnał z kamer wysokiej rozdzielczości umieszczonych na wysięgniku. Dodatkowo, aby zwiększyć monitorowany obszar, istnieje możliwość zamontowania kamer w kilku lokalizacjach. Urządzenia monitorujące obsługuje pracownik, który w przypadku spostrzeżenia sytuacji wymagającej interwencji informuje odpowiednie służby. Sygnał z wszystkich kamer jest rejestrowany, a kopia nagrania jest przekazywana Klientowi po zakończeniu imprezy. Monitoring możliwy jest również w godzinach nocnych.