Panele słoneczne, fotowoltaika

Odnawialne źródła energii można efektywnie wykorzystywać do otrzymywania ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej. Obecnie funkcjonuje wiele możliwości, które pozwalają na ogromne oszczędności w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii oraz zmniejszają ogólne zanieczyszczenie środowiska.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne mają zastosowanie w podgrzewaniu wody użytkowej. W okresie zimowym mogą być stosowane również do wspomagania centralnego ogrzewania. Zastosowanie kolektorów znacznie obniża zużycie energii, co przyczynia się do dużych oszczędności. Kolektory odbierają słoneczną energię cieplną i przenoszą ją za pomocą układu solarnego do zasobnika z wodą.

Panele fotowoltaiczne

Fotowoltaika to  przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną. Zmiana ta zachodzi w ogniwach fotowoltaicznych, które tworzą moduły. Zaletą jest redukcja kosztów energii oraz długotrwałość użytkowania systemu.