Rekuperacja

Czym jest rekuperacja?

Rekuperacja polega na usunięciu z pomieszczeń powietrza zużytego i dostarczeniu świeżego, przy jednoczesnym odzysku ciepła z zużytego powietrza.

Jak to działa?

Z zewnątrz budynku za pomocą czerpni zasysane jest świeże powietrze. Równocześnie z pomieszczeń domowych zaciągane jest powietrze zużyte. Oba trafiają do centrali wentylacyjnej z wymiennikiem ciepła, czyli do rekuperatora ale nie mieszają się ze sobą. Świeże powietrze jest tu przepuszczane przez filtry, co ma na celu oczyszczenie go z kurzu, alergenów czy pyłków. Powietrze z domu zaś oddaje swoje ciepło powietrzu dostarczonemu z zewnątrz, po czym wyrzucane jest na zewnątrz budynku. Ogrzane świeże powietrze nawiewane jest do pomieszczeń domu.

Zalety rekuperacji:

  •  odzysk ciepła do 95 %
  • oszczędność wynikająca z ograniczenia kosztów ogrzewania
  • oczyszczenie powietrza z kurzu, pyłów, alergenów
  • usuwanie wilgoci z budynku